eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1030 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjonsrapport - "Saksutredninger for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak"   her
2020/218 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Overføring investeringsbudsjett 2019 til 2020   her
2020/255 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Mulige oppdrag og arbeid som kan settes ut til lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 30.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 29.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 28.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ytterligere opplysninger til søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/224 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2017/2227 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forlengelse av prosjektperiode: Prosjektnummer 17/112 - Marin øgleskulptur Sysselmannen på Svalbard   her
2020/198 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2020/65 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2020/65 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2020/126 20200330 30.03.2020 Utgående brev Driftsmøte / Mandagspraten 30.3.2020 - Elforsyning - JM Hansen J.M. Hansen - Tor-Arne Iversen   her
2020/215 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/231 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/257 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2020/246 20200330 30.03.2020 Inngående brev Henvendelse om reduksjon eller utsettelse av husleie - Kunstnerverksted Barbara Foto & Ramme AS   her
2020/198 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2020/106 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 YSK *****   her
2017/1193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon fra SPK - ***** ***** ***** *****   her
2020/233 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon og beslutning fra administrasjonssjefen pr 30.3.2020 - Tiltak mot koronasmitte Alle ansatte (inkl deltidsansatte brann)   her
2020/215 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/194 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass SWECO NORGE AS   her
2020/73 20200330 30.03.2020 Inngående brev Midlertidig svar på søknad - Prosjektnummer 20/7 - Søppeltokt og mikroplast i havet og på land Svalbard Miljøvernfond   her
2020/192 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om virksomhet i henhold til svalbardmiljøloven §58 1.ledd: SE1 - fundamentering og strøm for infoskjerm Enhet for plan og utvikling   her
2020/48 20200330 30.03.2020 Inngående brev Prøve ID 2020-1392 analyseperiode 24.-30.3.2020 - Nettprøve drikkevann Toslab - Kjemilab   her
2020/103 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 BA *****   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Coop Svalbard SA   her
2020/241 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rundskriv - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/247 20200330 30.03.2020 Inngående brev Foreløpig oppdragsbrev: Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/224 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang m.m: Smittevern - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2020/274 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/215 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/66 20200329 29.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2020/257 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/208 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/916 20200327 27.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 27.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/257 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/257 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2018/971 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev 2020 - Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om fritak fra karantenebestemmelser til Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Jørn Dybdahl   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ingen merknader fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/66 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2016/1613 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.04.07 Astrid Hedvig Thorbjørnsen   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra Direktoratet for mineralfovaltning med Bergmesteren for Svalbard til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Direktoratet for mineralfovaltning med Bergmesteren for Svalbard   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Norsk Saneringsservice AS   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om unntak fra karanteneplikt til Maler Anderssen AS - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra leder distribusjon ved Longyear energiverk til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Longyear energiverk   her
2019/783 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra Polar Permaculture Solutions AS til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Polar Permaculture Solutions AS   her
2020/66 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2018/1080 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2020/208 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/103 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 BA *****   her
2020/224 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Svalbard Adventures AS   her
2020/224 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2016/1706 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.06.12 Astrid Hedvig Thorbjørnsen   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ingen merknader fra Nærings- og fiskeridepartementet til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Nærings- og fiskeridepartementet   her
2016/1706 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.06.12 Hilde Marita Haraldsvik   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/233 20200327 27.03.2020 Utgående brev Informasjon og beslutning fra administrasjonssjefen pr 27.3.2020 - Tiltak mot koronasmitte Alle ansatte (inkl deltidsansatte brann)   her
2020/274 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/916 20200326 26.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 26.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2020/248 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om unntak fra karanteneplikt Avinor AS - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/248 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi: Avslag på søknad om unntak fra karanteneplikt ***** ***** ***** - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/248 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi: Avslag på søknad om unntak fra karanteneplikt sikkerhetskontrollør Svalbard Lufthavn - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/248 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om unntak fra karanteneplikt til Anleggsdrift AS - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/66 20200326 26.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2020/102 20200326 26.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 ST *****   her
2020/248 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om unntak fra karanteneplikt til Longyearbyen Sykehus - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/236 20200326 26.03.2020 Internt notat uten oppfølging Nasjonale tiltak i forhold til havn Hege Walør Fagertun   her
2018/971 20200326 26.03.2020 Utgående brev Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 - krisepakke for Svalbard JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/184 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/228 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her