eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar - Bestilling av dokument - Herta Grønda fotosamling - politisk behandling av ev deponering til Svalbard Museum? Grondal - Eva Grøndal   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/754 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Introduksjon til ny vikar - Polarflokken barnehage - ***** ***** *****   her
2020/755 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/696 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høringsnotat - senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere Finansdepartementet   her
2020/756 20200706 06.07.2020 Utgående brev Begrenset tilbudsforespørsel, DUSTIN, Anskaffelse elev PC'er Kundesenter DUSTIN   her
2020/755 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** ***** *****   her
2020/734 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2018/240 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.523 Anders Mittet   her
2020/755 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Introduksjon til ny vikar - Polarflokken barnehage - ***** ***** *****   her
2018/1126 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vitnemål *****   her
2020/755 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt politiattest jf Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd og barnehageloven § 19 jf politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** ***** *****   her
2020/194 20200706 06.07.2020 Utgående brev Rammetillatelse - kunstgalleri på Sjøområdet - kommentar til vilkår Apelthun, Charlotte Wolf   her
2020/757 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/756 20200706 06.07.2020 Utgående brev Begrenset tilbudsforespørsel, ATEA, Anskaffelse elevPC'er Atea - Ann Kristin Nilssen   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/752 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2020/754 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/754 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Attest - ***** ***** *****   her
2020/754 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt polititattest jf barnehageloven § 19 jf politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** ***** *****   her
2020/756 20200706 06.07.2020 Utgående brev Begrenset tilbudsforespørsel, ADVANIA, Anskaffelse elev PC'er Advania   her
2016/1101 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Avvisning av 2.gangs arkivuttrekk fra Longyearbyen lokalstyre for perioden 2009-2016 Arkivverket   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppsummering tilsettingsprosess - Rekrutteringssak Økonomikonsulent   her
2018/1080 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om forlenget vikariat/engasjement *****   her
2020/274 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppsummering tilsettingsprosess - Rekrutteringssak Biblioteksjef   her
2020/208 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppsummering tilsettingsprosess - Rekrutteringssak Fagleder idrett og frivillighet   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/662 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag *****   her
2020/751 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Stillingsutlysning Driftsingeniør fjernvarme   her
2019/386 20200706 06.07.2020 Inngående brev Dokumenterte faktura: Utbetaling fra Næringsfondet 2019 - Prosjektfinansiering til nærings- og kulturbygg Stein Henningsen   her
2020/32 20200706 06.07.2020 Inngående brev 22/1 Grave- og bormelding- Graving av tilførselkabel Hotelneset- Anleggsdrift AS Anleggsdrift AS   her
2020/751 20200704 04.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/759 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/751 20200704 04.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/194 20200703 03.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra høydebestemmelser etter sml 58 4.ledd - 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass - Svalbard Art Center Sysselmannen på Svalbard   her
2020/565 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppdatert vedlegg Q3 - Byggesøknad fangvoll - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2019/300 20200703 03.07.2020 Internt notat Ber om behandling - endring av godkjent utomhusplan - 22/660 Elvesletta nord, nye studentboliger Stian Rugtvedt   her
2019/727 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse del 1 - 22/1 Vei 227.01 Hotellneset - Ny miljøstasjon for avfallshåndtering LONGVA ARKITEKTER AS   her
2016/949 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 509.01 H0204 Gry Elise Barlund   her
2018/267 20200703 03.07.2020 Utgående brev Ferdigattest for ombygging av Lompensenteret, 22/71 Vei 225.01 LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2020/743 20200703 03.07.2020 Utgående brev Møtereferat driftsmøte 29.06.2020 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2020/658 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på fakturasatser på strøm og manglende fjernvarme på Sjøskrenten Stefano Poli   her
2020/705 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbud på leder- og utviklingsprogram for Longyearbyen lokalstyre 2020-2021 LEDELSE I NORD AS   her
2020/744 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert intensjonsavtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) - Samarbeid i forbindelse med tiltak innen energisystemet i Longyearbyen UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS   her
2016/949 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 509.01.05 Eli Kristine Elvheim   her
2017/1357 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 221.20 Per Feiner-Endresen   her
2016/1706 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.06.03 Supattra Rodpanit   her
2016/1689 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 222.07.01 Jonas Rognlid   her
2018/959 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.39.01 Roy Aune   her
2020/746 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotkoll Vei 224.06 Tone Sandnesaunet   her
2019/193 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.253 Marius Simavik   her
2016/1548 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vognkort del 2 - 4800 Renault Kangoo Express Z.E. hvitt - EB 14034   her
2020/639 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ­- 22/329 Vei 227.02 - Bruksendring, ombygging og fasadeendring LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2020/151 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar - melding om virksomhet - 22/45 Vei 102.03 - Gjerde for isbjørnbeskyttelse ved Longyearbyen skole LL prosjektadm. - Carl Magnus Vindegg   her
2020/611 20200703 03.07.2020 Utgående brev Begrenset tilbudsinvitasjon: Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen LNS SPITSBERGEN AS m.fl.   her
2020/692 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** ***** *****   her
2020/748 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 238.51B Maren Bekkeheien   her
2020/735 20200703 03.07.2020 Inngående brev Personopplysninger *****   her
2018/348 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kopi: Vedrørende skade 2015 - ***** ***** ***** *****   her
2018/348 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kopi: Innvilgelse av søknad om uføretrygd - ***** ***** ***** *****   her
2016/1460 20200703 03.07.2020 Utgående brev Henvisning til PPT og pedagogisk rapport - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/710 20200703 03.07.2020 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - 22/490 Vei 606.1 - Nytt næringsbygg Rambøll AS   her
2019/584 20200703 03.07.2020 Internt notat Godkjenning av fargeplan - 22/311 Vei 601.01 Longyear energiverk - Ny reservekraftstasjon Astrid Hedvig Thorbjørnsen   her
2018/73 20200703 03.07.2020 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - Delplan for F/N3 og deler av B/F/N4 og FN5 MULTICONSULT NORGE AS   her
2020/734 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/745 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse - bestilling - 22/633 Sjøskrenten - Flytting av hytte fra Vei 100.01A til Sjøskrenten og endring av formål til bolig og næring LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2016/949 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 509.01.04 Supattra Rodpanit   her
2017/1183 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 220.02.08 Julianne Gundersen   her
2020/178 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert kontaktavtale og taushetserklæring *****   her
2016/1548 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vognkort del 2 - 2001 Nissan e-NV200 - ZN 13358   her
2019/196 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.249 Trond Breen   her
2019/196 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.249 Randi Johnsen   her
2019/460 20200703 03.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument: 1/1 Diabasodden - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig STATENS KARTVERK   her
2020/747 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 24/1/4 Revneset - Utvidelse av hytte Svein Roger Thorbjørnsen   her
2020/104 20200703 03.07.2020 Inngående brev Melding om virksomhet i henhold til Svalbardmiljøloven_SVAR LL - Longyearbyen skole, gjerde,ibjørnsikring, belysning LL - Plan og utvikling   her
2020/611 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbud - Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen *****   her
2020/104 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbud - Heras flettverksgjerde T-50 med overligger, gangport Euro Heracles Heras - Ringstad, Erik   her
2020/104 20200703 03.07.2020 Utgående brev Bestilling: Tilbud 2 - Heras flettverksgjerde T-50 med overligger, gangport Euro Heracles Ringstad, Erik   her
2020/749 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/748 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 238.51B Elin Anita Olsrud   her
2017/1990 20200703 03.07.2020 Utgående brev Aksept av tilbud om publiseringsløsning for ny web-side www.SignsofSvalbard.no skiltprosjektet fra Funn, datert 15.6.2020 Funn - Joakim Blix Jaksland   her
2020/664 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forslag til planprogram justert etter kommentarer + revidert annonse. D58 Delplan for felt B/F/N2 og BA5 Sjøområdet Nordiczoning - Dag Ivar Brekke   her
2020/194 20200703 03.07.2020 Utgående brev Rammetillatelse: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri SWECO NORGE AS   her
2020/734 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her