Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2019/300 Løpenr: 13712/2020 Dokument tittel: Klage på byggesaksgebyr - 22/660 Elvesletta nord - Oppføring av nye studentboliger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13776/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1222 Løpenr: 13721/2020 Dokument tittel: Delegering til Longyearbyen lokalstyre av myndighet etter forskrift om forurensning og avfall på Svalbard - endring i instruksen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13775/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1220 Løpenr: 13711/2020 Dokument tittel: Oversendelse av svar til Sparebank1 Nord-Norge til spørsmål om status for eiendommen 22/53 - Gamle sykehuset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13774/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/198 Løpenr: 13685/2020 Dokument tittel: Rapport Resipientundersøkelse Adventfjorden 2020 - Vurdering av kjemiske og biologiske forhold.pdf http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13773/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/633 Løpenr: 13718/2020 Dokument tittel: Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til delplan D43 Foxdalen hytteområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13772/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1147 Løpenr: 13716/2020 Dokument tittel: Spørsmål til konkurransegrunnlag: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13771/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/300 Løpenr: 9098/2020 Dokument tittel: Fakturagrunnlag - 22/660 Elvesletta nord - Oppføring av nye studentboliger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13770/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1147 Løpenr: 13036/2020 Dokument tittel: Kunngjøring på Doffin.no - Tilbudsdokument anskaffelse rådgivertjenester konsekvensutredning nytt deponi http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13769/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 13463/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar på spørsmål om bruk av tilskudd - Besøkssenter nasjonalpark Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13768/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032 Løpenr: 13493/2020 Dokument tittel: Oppdragsbrev - Midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13767/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1196 Løpenr: 13485/2020 Dokument tittel: Referat møte med turistnæring ang scootertraseer/-trafikk og sikkerhet http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13765/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Løpenr: 13250/2020 Dokument tittel: Forvaltningsplan for Statsbyggs bygninger på Svalbard - Revidert kapittel om spisshusene http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13764/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 13525/2020 Dokument tittel: Tilbakemelding på spørsmål om forskrift om hundehold http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13763/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Forvaltningsplan for Statsbygg sine kulturhistoriske eiendommer på Svalbard - Statsbyggs kommentarer til Sysselmannens tilbakemeldinger til høringsdokumentet sendt fra Sysselmannen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 13762/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1210 Løpenr: 13611/2020 Dokument tittel: Henvendelse om status for eiendom 22/53 Gamle sykehuset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 13729/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1061 Løpenr: 13351/2020 Dokument tittel: Slukkevannkapasitet for Sjøområdet - Storbilhallen og Svalbard Art Center http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 13706/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1095 Løpenr: 13541/2020 Dokument tittel: Avslag på søknad om utvidet skjenketid - Radisson Blu Polar Hotel - 31.12.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 13705/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/565 Løpenr: 9141/2020 Dokument tittel: Oppdatert vedlegg Q3 - Byggesøknad fangvoll - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sysselmannen - Berit Vasstrand | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13592/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/565 Løpenr: 7049/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak: 22/1 Lia - Bygging av fangvoll http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sysselmannen - Berit Vasstrand | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13591/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/565 Løpenr: 7372/2020 Dokument tittel: Ettersending av dokumentasjon: Søknad om tillatelse til tiltak: 22/1 Lia - Bygging av fangvoll http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sysselmannen - Berit Vasstrand | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13590/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/658 Løpenr: 11597/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål om manglende fjernvarme og økte strømpriser på Sjøskrenten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Poliarctici - Stefano Poli | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13588/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/658 Løpenr: 11596/2020 Dokument tittel: Spørsmål om manglende fjernvarme og økte strømpriser på Sjøskrenten og offentlig spørretime http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Poliarctici - Stefano Poli | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13583/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Sak: 2020/658 - Klage på fakturasatser på strøm og manglende fjernvarme på Sjøskrenten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13564/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 13349/2020 Dokument tittel: Båndtvang i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13557/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/16 Løpenr: 13413/2020 Dokument tittel: Etterlyser svar: Henvendelse - Alternativ til nyttårsfeiring uten fyrverkeri http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13556/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/970 Løpenr: 13199/2020 Dokument tittel: Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Barne- og ungdomsbibliotekar http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13555/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/968 Løpenr: 11278/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 620.15 Bjørndalen - Ny terasse og fasadeendring til hytte http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sysselmannen - Berit Vasstrand | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 13549/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1052 Løpenr: 12040/2020 Dokument tittel: Tilbygg fritidsbolig terrasse til Telenor på Vestpyntetn 22/527 Vei 622 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sysselmannen - Berit Vasstrand | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 13548/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 13349/2020 Dokument tittel: Båndtvang i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 13536/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1146 Løpenr: 13157/2020 Dokument tittel: Oppsummering fra møte med Riksantikvaren og private eiere og aktører i Nybyen 17.11.2020 - Roller og ansvar for kulturminner og verneverdier http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 13396/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1162 Løpenr: 13119/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak: Ett-trinns søknadsbehandling - 22/579 Vei 701 Svalsat - Nytt teknisk bygg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 13395/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/108 Løpenr: 13222/2020 Dokument tittel: Møtereferat 03.12.2020 - Kostnadsfordeling og energimålere http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 13394/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/934 Løpenr: 12599/2020 Dokument tittel: Forespørsel om tilkobling til ny brannvannsledning_SVAR LL http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 13393/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1146 Løpenr: 13157/2020 Dokument tittel: Oppsummering fra møte med Riksantikvaren og private eiere og aktører i Nybyen 17.11.2020 - Roller og ansvar for kulturminner og verneverdier http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 13376/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1144 Løpenr: 12851/2020 Dokument tittel: Klage på vraking av snøscooter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 13296/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1144 Løpenr: 12865/2020 Dokument tittel: Svar på klage om feilvraking av snøscooter - ZN 8129 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 13295/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1144 Løpenr: 12830/2020 Dokument tittel: Klage på vraking av snøscooter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 13294/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1001 Løpenr: 11537/2020 Dokument tittel: Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 13253/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1154 Løpenr: 13025/2020 Dokument tittel: E-poster: Klage på budskapet til kunstinstallasjonen "Make the north great again" på fyrhus http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 13156/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/794 Løpenr: 12985/2020 Dokument tittel: E-poster: Oppsummering av befaring 18.11.2020 EL tilførsel: 22/94 Utbygging - teknisk plan - Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 13145/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Sak: 2020/1001 -Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: marina van Dijk | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 13112/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Innhente informasjon om byggesaker / ferdigattester http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hurtigruten Svalbard - Geir Andre Espeli | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 13027/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/634 Løpenr: 12807/2020 Dokument tittel: E-poster: Ønske om forlengelse av serveringsavtale i Rabalder og Longyearbyen kulturhus http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 13003/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12814/2020 Dokument tittel: Timeforbruk - 6116 Ny miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 13002/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12813/2020 Dokument tittel: Endring i byggherrens prosjektorganisasjon - 6116 Ny miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 13001/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12818/2020 Dokument tittel: Svar på timeforbruk - 6116 Ny miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 13000/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/959 Løpenr: 12840/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Svalbard Hotell http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12999/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1523 Løpenr: 12842/2020 Dokument tittel: Kontroll av forebyggende smittevern 18.11.2020 - Steakers Svalbard (Kroa) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12998/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1523 Løpenr: 12834/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Steakers Svalbard (Kroa) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12997/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1524 Løpenr: 12841/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 19.11.2020 - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen - Barentz pub og restaurant Nansen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12996/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/330 Løpenr: 12836/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Helfrids AS (Stationen) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12995/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/928 Løpenr: 12835/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Svalbar Pub http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12994/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1520 Løpenr: 12839/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Huset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12993/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/960 Løpenr: 12837/2020 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.11.2020 - Karlsberger Pub http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12992/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1135 Løpenr: 12743/2020 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2020 - Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12904/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1131 Løpenr: 12726/2020 Dokument tittel: Spørsmål om oppstart av bedrifter på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12903/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 12614/2020 Dokument tittel: Melding om vedtak D58 delplan for felt BA5 og B/F/N2 Sjøområdet nord http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12894/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032 Løpenr: 12708/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse vedrørende forespørsel til Longyearbyen lokalstyre om forvaltning av midlertidig tilskuddsordning til reiseliv på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12893/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/858 Løpenr: 10099/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - 22/527/28 Vestpynten - Tilbygg hytte http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12877/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 9818/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til midlertidig riggområde - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg - se ePhorte 4 sak 16/585 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12876/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 9629/2020 Dokument tittel: Foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring av bygg til bilverksted - 22/430, Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Braekhus - Hanne Therese Erdal | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12875/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 10055/2020 Dokument tittel: Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/430 Bruksendring av bygg til bilverksted. Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Braekhus - Hanne Therese Erdal | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12874/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/49 Løpenr: 12523/2020 Dokument tittel: Referat fra befaring om Delplan 51 og særskilt KU på Svalsat/KSAT http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12706/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/286 Løpenr: 12435/2020 Dokument tittel: Oversendelse av brev fra idrettspresident Berit Kjøll til alle kommuner - smitteverntiltak i barne- og ungdomsidretten - Koronavirus (covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12702/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 Løpenr: 12438/2020 Dokument tittel: Kopi av brev til teknisk utvalg - Anmodning om stans i arbeid med delplan D57 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12701/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12495/2020 Dokument tittel: Innspill fra Svalbard Adventures AS til referat arbeidsmøte 4.11.2020 med parter og politikere - Områdemodell for Gågata http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12699/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1108 Løpenr: 12497/2020 Dokument tittel: Høring - Forskriftsfesting av Klima- og miljødepartementet sine tilskuddsordninger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12698/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12503/2020 Dokument tittel: Innspill fra Hurtigruten Svalbard AS til referat arbeidsmøte 4.11.2020 med parter og politikere - Områdemodell for Gågata http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12697/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/444 Løpenr: 12513/2020 Dokument tittel: Særutskrift Prinsipielle avklaringer i forbindelse med vann og avløpsgebyr i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12696/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12556/2020 Dokument tittel: Innspill fra Visit Svalbard AS til Flyplassutvalget - Nattflyvinger til Svalbard lufthavn http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12695/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 12391/2020 Dokument tittel: Delplan 58 - Sjøområdet nord - brev til Teknisk utvalg ang. anmodning om stansing av delplan http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12687/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12350/2020 Dokument tittel: Områdemodell for Gågata - referat arbeidsmøte med parter og politikere http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12686/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 Løpenr: 12438/2020 Dokument tittel: Kopi av brev til teknisk utvalg - Anmodning om stans i arbeid med delplan D57 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12685/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1094 Løpenr: 12442/2020 Dokument tittel: Skoleskyss - Spørsmål om barns sikkerhet/isbjørnbeskyttelse fra Gruvedalen til Vei 200 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12684/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/934 Løpenr: 12335/2020 Dokument tittel: Forespørsel om tilkobling til ny brannvannsledning - Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12562/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Løpenr: 12378/2020 Dokument tittel: Høringsutkast - Forvaltningsplan for Statsbygg sine bygninger på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12561/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1040 Løpenr: 12384/2020 Dokument tittel: Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne id 136723-1 Transporten - 22/532 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12560/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/667 Løpenr: 12305/2020 Dokument tittel: Statsbudsjettet for 2022 - innspill fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12540/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 12365/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831-9 - Rammetillatelse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12535/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Løpenr: 12378/2020 Dokument tittel: Høringsutkast - Forvaltningsplan for Statsbygg sine bygninger på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12534/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1091 Løpenr: 12383/2020 Dokument tittel: Høring: Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12533/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1088 Løpenr: 12352/2020 Dokument tittel: Årsregnskap 2019 - Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12532/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12362/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar til Visit Svalbard AS på henvendelse om mulighet for charterflyginger til og fra fastlandet http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12531/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1095 Løpenr: 12382/2020 Dokument tittel: Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Radisson Blu Polar Hotel - Utvidet åpningstid ute på terrasse 31.12.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12530/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/667 Løpenr: 12305/2020 Dokument tittel: Statsbudsjettet for 2022 - innspill fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12529/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/75 Løpenr: 12359/2020 Dokument tittel: Vedtak om tvangsmulkt: Utførte og planlagte investeringer (RA-1601) 4. kvartal 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12528/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12362/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar til Visit Svalbard AS på henvendelse om mulighet for charterflyginger til og fra fastlandet http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 12499/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12319/2020 Dokument tittel: Innspill til møtereferat 29.10.2020 og henvendelse om flytilbud til Svalbard - Flyplassutvalget for Svalbard Longyearbyen lufthavn http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12449/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12317/2020 Dokument tittel: Henvendelse fra Flyplassutvalget om flytilbud til Svalbard - Nattfly http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12448/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/563 Løpenr: 12323/2020 Dokument tittel: Anmodning om lovlighetskontroll http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12443/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/931 Løpenr: 12314/2020 Dokument tittel: Innvilget tilskudd til lokale kinotiltak http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten, Eira Egner | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12408/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/563 Løpenr: 12323/2020 Dokument tittel: Anmodning om lovlighetskontroll http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12397/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12317/2020 Dokument tittel: Henvendelse fra Flyplassutvalget om flytilbud til Svalbard - Nattfly http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12396/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12225/2020 Dokument tittel: Svar til byggherren om økte prosjekteringskostnader: Avtale om prosjektering av ny miljøstasjon - 6116 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12372/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/943 Løpenr: 12231/2020 Dokument tittel: Bekymring om organisering i prosjekt: Oppfølging av generalentreprenør - 6116 Ny Miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12371/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/32 Løpenr: 12075/2020 Dokument tittel: 22/94 Grave og boremelding- Fjernvarmelekkasje Bruktikken - LNSS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12370/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12244/2020 Dokument tittel: Avklaringer om pris: Prosjektering av ny miljøstasjon Longyearbyen - 6116 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12369/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831-9 - Rammetillatelse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/54026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardadventures - John-Einar Lockert | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12365/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/211 Løpenr: 12145/2020 Dokument tittel: Spørsmål til skredsikringsplan Longyearbyen fra Gamle Sykehuset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12285/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1001 Løpenr: 12094/2020 Dokument tittel: Svar - Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12284/2020 | Enhet for personal og organisasjon