Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 10903/2020 Dokument tittel: Svar - søknad om endring og søknad om igagnsettingstillatelse (IG2), 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11961/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11761/2020 Dokument tittel: Klage på vedtak om delvis avslag på søknad om endring av tillatelse: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11960/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11844/2020 Dokument tittel: 2016/1040 - Coop Svalbardbutikken, presisering ang. søknad om dispensasjon fra BfL §12-3 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11959/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11767/2020 Dokument tittel: Behandling av klage på delvis avslag på søknad om endring - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11958/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/633 Løpenr: 11249/2020 Dokument tittel: Delplan D43 Foxdalen Hytteområde og D46 Bjørndalen/Vestpynten - Hytteområder - referat dialogmøte om innsigelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 11910/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/999 Løpenr: 11517/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Brannkontroll på Blåmyra 8.10.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11842/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/858 Løpenr: 11541/2020 Dokument tittel: Særutskrift Behov for bruk av Longyearbyen lokalstyre sine lokaler - Svalbard folkehøgskole http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11841/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1000 Løpenr: 11518/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Bro over elven ved Melkeveien http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11793/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/945 Løpenr: 11470/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar fra SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11784/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1002 Løpenr: 11542/2020 Dokument tittel: Avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Svalbard Folkehøgskole om leie av øvingsrom/lydstudio i Longyearbyen kulturhus http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11783/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/945 Løpenr: 11470/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar fra SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 11759/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1001 Løpenr: 11537/2020 Dokument tittel: Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 11758/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/974 Løpenr: 11346/2020 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn i Barentsburg, september 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 11672/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/963 Løpenr: 11234/2020 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn Pyramiden Hotel, september 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 11524/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/604 Løpenr: 11188/2020 Dokument tittel: Svar på anmodning om skiltvedtak - 30-sone Hotellneset - Vei 618 Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 11523/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/831 Løpenr: 11342/2020 Dokument tittel: Kopi: Innspill til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til 25 millioner i krisemidler til Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11454/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 11328/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-4004 analyseperiode 9.-30.9.2020 - Avløp http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11453/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Saksnummer: 2012/601 - 22/455 og 22/458 Vei 603.01- Nybygg lager og kontorer http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Henningsen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Saksnummer: 2012/601 - 22/455 og 22/458 Vei 603.01- Nybygg lager og kontorer http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Apelthun, Charlotte Wolf | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/923-2 - Forslag til styremedlemmer til Svalbards miljøvernfond http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visit Svalbard - Trine Krystad | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 11392/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/39 Løpenr: 11209/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål om næringsvirksomhet - Etablering av pizzeria i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/53010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 11366/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/880 Løpenr: 11015/2020 Dokument tittel: Samtykke fra NFD om oppføring av trelavvo på skolen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 11352/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/956 Løpenr: 11143/2020 Dokument tittel: Møtereferat drift kirkegård 23.9.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 11306/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn: 2020/923-1 Forslag til styremedlemmer til Svalbards miljøvernfond http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visit Svalbard - Trine Krystad | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 11291/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/765 Løpenr: 11057/2020 Dokument tittel: Spørsmål til faktura og oppsigelse av leiekontrakt - Kunstnerverksted http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11237/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1614 Løpenr: 11032/2020 Dokument tittel: Møteinnkalling til forebyggende forum onsdag 30.09.20 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11236/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1084 Løpenr: 11060/2020 Dokument tittel: Trukket: Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 24.9.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 11235/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1988 Løpenr: 10967/2020 Dokument tittel: Spørsmål til alkoholreklame for Winemakers dinner med Christer Berens: Funken Lodge http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 11166/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Kopi: Kommentar til SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 11139/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter: Avtale om etterlønn for lokalstyreleder i 2015 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagbladet | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 11082/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 11058/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 10703/2020 Dokument tittel: Markering av Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 11019/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 10733/2020 Dokument tittel: Naturinformasjonssenter på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 11018/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/152 Løpenr: 10790/2020 Dokument tittel: Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 - Korfestival 31.10.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 11011/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10859/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 10710/2020 Dokument tittel: Innspill fra Svalbard Adventures AS, Hurtigruten AS, Visit Svalbard AS og Coop Svalbard SA til høring - Områdemodell for gågata http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10857/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10683/2020 Dokument tittel: Svar på brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10855/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1111 Løpenr: 10681/2020 Dokument tittel: Tilbakemelding om levekårsstatistikk for Svalbard - Svalbardstatistikk 2019 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10854/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 10677/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-3908 analyseperiode 3.-10.9.2020 - Bassengvann Svalbardhallen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10852/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10593/2020 Dokument tittel: Godkjenning av fargesetting ny miljøstasjon - vei 227.01 - Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10810/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10583/2020 Dokument tittel: Fargesetting ny miljøstasjon oppdaterte illustrasjoner - 4 alternativer http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10809/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10808/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10021/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård Longyearbyen - alternative tomter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10749/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10558/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård - revidert referat fra dialogmøte 20.8.2020 - tillegg fra NFD http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10748/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 10559/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-3861 analyseperiode 2.-7.9.2020 - Vann, Isdammen dynasandfilter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10676/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10558/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård - revidert referat fra dialogmøte 20.8.2020 - tillegg fra NFD http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10675/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/901 Løpenr: 10545/2020 Dokument tittel: TV-Aksjon 2020 - Den årlige stafetten 19.9.2020 for bedriftslag kr 2500 og andre lag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10674/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Lønn, stillingstittel og plassering av stilling til jurist http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10665/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/427 Løpenr: 10500/2020 Dokument tittel: Særutskrift Klage på vedtak om overtredelsegebyr - oppføring og bruk av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10651/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/823 Løpenr: 9831/2020 Dokument tittel: Søknad om støtte til rehabilitering av det gamle kraftverket http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10650/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/889 Løpenr: 10434/2020 Dokument tittel: Forarbeid til søknader om støtte fra Enova - smart kjølefundament for Næringsbygget og Kulturhuset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10649/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/751 Løpenr: 9834/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Driftsingeniør fjernvarme http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Borvik | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/734 Løpenr: 10308/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Næringssjef http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10612/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10021/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård Longyearbyen - alternative tomter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10577/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/634 Løpenr: 10397/2020 Dokument tittel: Delplan D44 Todalen hytteområde - LPO sitt arbeid satt på vent http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10576/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/833 Løpenr: 9920/2020 Dokument tittel: Opprettelse av næringsfond, Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10575/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/833 Løpenr: 9920/2020 Dokument tittel: Opprettelse av næringsfond, Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10574/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/734 Løpenr: 10308/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Næringssjef http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10572/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10139/2020 Dokument tittel: 22(598 Bolterdalen 2 og rassone http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10535/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10138/2020 Dokument tittel: 22/587 Bolterdalen 2 og rassone http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10534/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10140/2020 Dokument tittel: 22/587 Bolterdalen 2 - etterlyser innsending av skjema om forhåndskonferanse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10533/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter i egne saker og saksoversikt http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sally Hovelsoe | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10517/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 9939/2020 Dokument tittel: SV: Vei 227.01 Fargesetting av ny miljøstasjon på Hotelneset - bestilling fargekart http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10460/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 7539/2020 Dokument tittel: Referat fra forhåndskonferanse: 22/1 Vei 600 - Gangbru over Longyearelva http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10459/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9882/2020 Dokument tittel: Beregninger laster gangbro ei 600 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10458/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 9939/2020 Dokument tittel: SV: Vei 227.01 Fargesetting av ny miljøstasjon på Hotelneset - bestilling fargekart http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10457/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9883/2020 Dokument tittel: Beregningsrapport stacker - gangbro Vei 600 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10456/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9884/2020 Dokument tittel: Gangbro ei 600 - timeestimat ansvarlig søker http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10455/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/701 Løpenr: 10192/2020 Dokument tittel: Ettersending av dokumentasjon: Utbedring av jordnett AM sender for kringkasting - 22/673 Skjæringa http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10454/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/869 Løpenr: 10179/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 604 og Vei 606 B/N 15 Sjøområdet - Fradeling av tomt http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/52074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10453/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/845 Løpenr: 10044/2020 Dokument tittel: Klage på støy i forbindelse med byggeaktivitet i Longyearbyen sentrum - Utbygging av Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10348/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/845 Løpenr: 10044/2020 Dokument tittel: Klage på støy i forbindelse med byggeaktivitet i Longyearbyen sentrum - Utbygging av Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 10306/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/803 Løpenr: 9898/2020 Dokument tittel: Spørsmål til endring i regler og innstramming av skjenketider - Koronavirus (covid-19) - Svar fra Sysselmannen på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 10082/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yahoo - Sophie Cordon NO | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 10050/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/799 Løpenr: 9492/2020 Dokument tittel: Vedtak om forbud om ilandsstigning av passasjerer og mannskap fra skipet SY Valiente http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10003/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/803 Løpenr: 9608/2020 Dokument tittel: Innskjerpinger i nasjonale skjenketider fra regjeringen, reiseråd i Europa og lokale smitteverntiltak - Koronavirus (covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10002/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10001/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10000/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/819 Løpenr: 9773/2020 Dokument tittel: Oppdatering av samfunnsøkonomisk analyse av Longyearbyen havn - Flyteterminal http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9999/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/634 Løpenr: 9809/2020 Dokument tittel: Innspill fra 14 hytteeiere i Todalen til offentlig ettersyn - Delplan D44 for Todalen hytteområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9998/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1084 Løpenr: 9827/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 17.9.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9997/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/651 Løpenr: 9826/2020 Dokument tittel: Skjenkebevilling Smak Svalbard - datoer http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9996/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/822 Løpenr: 9807/2020 Dokument tittel: Takkebrev fra næringsministeren til Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9995/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/605 Løpenr: 9751/2020 Dokument tittel: 22/660 Samskipnaden Isbjørnskjørt- tilbakemelding fra LL - Fargeplan Elvesletta http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POST | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9994/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9969/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/817 Løpenr: 9771/2020 Dokument tittel: Innhenting av opplysninger ved salg av fast eiendom - 22/341, 22/358 og 22/410 Mary-Anns Polarrigg AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9968/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9930/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/819 Løpenr: 9773/2020 Dokument tittel: Oppdatering av samfunnsøkonomisk analyse av Longyearbyen havn - Flyteterminal http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9929/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Kommunenes håndtering av koronakrisen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aftenposten - Daniel Røed-Johansen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9914/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/815 Løpenr: 9718/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål om mulig etablering av Lab - planlegging, tomt, leie - from Sebastiano Zappala - OCEAN SEA FOUNDATION http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9902/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/796 Løpenr: 9681/2020 Dokument tittel: Spørsmål til saksgang: 22/531/2 Bolterdalen - Opprettelse av ny grunnleieavtaletomt til hundegård http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9874/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9600/2020 Dokument tittel: Plan for å legge høyspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna. http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9856/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 9629/2020 Dokument tittel: Foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring av bygg til bilverksted - 22/430, Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9855/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9854/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9678/2020 Dokument tittel: Svar - Plan for å legge høgspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna - Vurdering av tiltak etter § 58 3. ledd http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9853/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9601/2020 Dokument tittel: Vurdering av saksbehandling av tiltak - Plan for å legge høyspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna. http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9783/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9630/2020 Dokument tittel: Vurdering av tiltak med utlegging av høyspentkabel til ventilasjonssjakt ved Gruve 7 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9782/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9610/2020 Dokument tittel: Oppdragsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9765/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9617/2020 Dokument tittel: Forskrift om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9764/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/800 Løpenr: 9518/2020 Dokument tittel: Henvendelse om møte 10.8.2020 - Folk og Forsvar http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/51336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9748/2020 | Enhet for personal og organisasjon