Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2019/822 Løpenr: 3174/2021 Dokument tittel: Supplerende tilskuddsbrev nr. 1-2021 - reiselivsbedrifter http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 3322/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/96 Løpenr: 3169/2021 Dokument tittel: Aksept av vilkår - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Hurtigruten Svalbard AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 3321/2021 | Enhet for personal og organisasjon Oversendelse av søknader med vedlegg, Svalbardpakke 1 - Fruene AS og Pole Postition Logistics http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POLE POSITION LOGISTICS AS | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3279/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/257 Løpenr: 2949/2021 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Vil du være lærer på Svalbard? http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3264/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 2967/2021 Dokument tittel: Hold av hund på Svalbard - ev. endring av hundeloven - frist 01.05.2021 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 3205/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/303 Løpenr: 2944/2021 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Manglende veisperringer i ferdeselsforbudt rasområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 3191/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/305 Løpenr: 2945/2021 Dokument tittel: Varsling om kritikkverdige forhold datert 23.3.2021 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 3168/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/303 Løpenr: 2944/2021 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Manglende veisperringer i ferdeselsforbudt rasområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 3167/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn: 2021/240: Søknad om rammetillatelse - 22/232 Bruksendring av samfunnshus til barnhage Vei 227.4 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Polarmoney News | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 3166/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/136 Løpenr: 818/2021 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling - 22/579 Vei 701 Platåfjellet - Ett-trinns søknad - Nye satellitt trackingantenner http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Juliussen Kemnitz | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3118/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/77 Løpenr: 2812/2021 Dokument tittel: Spørsmål om gjerde og søknadsplikt - Longyearbyen camping http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Ylvisåker | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3115/2021 | Enhet for personal og organisasjon Svar på bestilling av innsyn - Tilskuddsordning Svalbard - Hvilke selskaper som har fått tilskudd og størrelse på tilskudd http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina I | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 3114/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Tilskuddsordning Svalbard - Hvilke selskaper som har fått tilskudd og størrelse på tilskudd http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christina I | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2962/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/77 Løpenr: 2812/2021 Dokument tittel: Spørsmål om gjerde og søknadsplikt - Longyearbyen camping http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 3112/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/52 Løpenr: 2727/2021 Dokument tittel: L ongyearbyen kino TONO-rapportering: Billettinntekter kino 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2984/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 2347/2021 Dokument tittel: Ang. varsel om pålegg for nedlagt brannøvingsfelt på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2983/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/207 Løpenr: 2685/2021 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Konsulent infotorg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2982/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/233 Løpenr: 2583/2021 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Ungdomsarbeider http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2981/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/188 Løpenr: 1696/2021 Dokument tittel: Tilbakemelding - Avklaring plangrunnlaget -Nytt høydebasseng for Hotellneset og anlegg av infrastruktur, 22/596 Vei 700 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2980/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 2355/2021 Dokument tittel: Nedlagt brannøvingsfelt og dialog om ansvar http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2979/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 2354/2021 Dokument tittel: Svalbard Longyearbyen - nedlagt brannøvingsfelt og dialog om ansvar http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2978/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/31 Løpenr: 2341/2021 Dokument tittel: HOTELLNESET - HØYDEBASSENG - MANGLENDE TILBAKEMELDING FRA BYGGESAK http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2977/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 2346/2021 Dokument tittel: Ang. varsel om pålegg for nedlagt brannøvingsfelt på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2976/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 2285/2021 Dokument tittel: Ettersendig av dokumentasjon - Tilbygg til COOP Svalbardbutikken - Gjenstående arbeider frem til ferdigattest http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2975/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 2353/2021 Dokument tittel: Forslag til tidspunkt om møte om nedlagt brannøvingsfelt ved Svalbard Lufthavn, Gardermoen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 2974/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/71 Løpenr: 931/2021 Dokument tittel: Foreløpig svar - Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Longyearbyen Camping Michelle Dijk http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Andersen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 2923/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2021/77 Løpenr: 2812/2021 Dokument tittel: Spørsmål om gjerde og søknadsplikt - Longyearbyen camping http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Andersen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 2922/2021 | Enhet for personal og organisasjon Svar på bestilling vedtaksbrev Svalbardpakke 1 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 2833/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling: 35 vedtak - Tilskuddsordning for støtte til reiselivsbedrifter i Longyearbyen - Kompensasjonsordning - 40 mill. kroner (Covid-19) - Svalbardpakke 2 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 2831/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse endring av oppholdstid - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2393/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/253 Løpenr: 2551/2021 Dokument tittel: Svar på varsel om kritikkverdige forhold - Mangelfull varsling om ny forskrift http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 2819/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2019/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/56 Løpenr: 2552/2021 Dokument tittel: Kostnadsberegninger - riving av bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Ylvisåker | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 1842/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn saksnr: 2021/253 - Svar på varsel om kritikkverdige forhold - Mangelfull varsling om ny forskrift http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Polarmoney News | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2688/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 1743/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1219 Løpenr: 1771/2021 Dokument tittel: Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2627/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 1729/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/253 Løpenr: 2160/2021 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Mangelfull varsling om ny forskrift http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 2527/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 1714/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/9 Løpenr: 1970/2021 Dokument tittel: Utskifting av autovern på vei 400 til Gruve 7 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2287/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1576/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/56 Løpenr: 1868/2021 Dokument tittel: Skadepotensiale ifm brøytekant ved Grønnbrua http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2286/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1400/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/180 Løpenr: 1891/2021 Dokument tittel: Anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak knyttet til Wizz Air http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2275/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 753/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/228 Løpenr: 1892/2021 Dokument tittel: Årsrapport Svalbard kirke 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2274/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 751/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/243 Løpenr: 2009/2021 Dokument tittel: Bekreftelse på anmeldt forhold - Brann 21.2.2021 i Reservekraft Øst http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2272/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 625/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 2014/2021 Dokument tittel: Kopi: Delplan D50 Longyearbyen kirkegård - Dispensasjon fra Riksantikvaren - Ny urnelund http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2271/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse plass i skolefritidsordningen - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 623/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/243 Løpenr: 2009/2021 Dokument tittel: Bekreftelse på anmeldt forhold - Brann 21.2.2021 i Reservekraft Øst http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2229/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 613/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 5. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3123/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/234 Løpenr: 1969/2021 Dokument tittel: Anmodning om støtte til drift av AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators (Covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2226/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/56085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 612/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 7. trinn skoleåret 2020-2021- ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3116/2021 | Longyearbyen skole Vedtak i AU vedr midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk av munnbind http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym Pudding | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2053/2021 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/55860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 388/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 8. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 3103/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - samtlige dokumenter på vedtak om midlertidig påbud om bruk av munnbind http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym Pudding | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 2052/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3057/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 8. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 2929/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/133 Løpenr: 1110/2021 Dokument tittel: Oversendelse til tinglysing - Oppretting av punktfeste 12/1/10 - Fagerstaneset i Ridderbukta på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Winjar Skjelten | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 1832/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3056/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 4. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2636/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1062 Løpenr: 13142/2020 Dokument tittel: Oversendelse til tinglysing - oppretting av grunnleiepunkt (punktfeste) 21/1/8 - Vintergata http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Winjar Skjelten | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 1831/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3055/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 4. trinn skoleåret 2020 -2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2635/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/55 Løpenr: 1105/2021 Dokument tittel: Oversendelse til tinglysing - Oppretting av punktfeste 12/1/9 - Gustavdalen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Winjar Skjelten | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 1830/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3054/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 6. trinn skoleåret 2020 - 2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2634/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/10 Løpenr: 810/2021 Dokument tittel: Ang. søknader om skjenkebevilling i Kulturhuset http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1819/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3053/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 4. trinn skoleåret 2020 -2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2632/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2018/919 Løpenr: 1548/2021 Dokument tittel: Kontroll etter tobakkskadeloven 18.02.2021 - Isbjørnbutikken AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1816/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3052/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 4. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2631/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2018/948 Løpenr: 1549/2021 Dokument tittel: Kontroll etter tobakkskadeloven 18.02.2021 - Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1815/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3051/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 6. trinn skoleåret 2020 - 2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2630/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1050 Løpenr: 1600/2021 Dokument tittel: Kontroll etter tobakkskadeloven 21.02.2021 - Svalbardkiosken http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1814/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3050/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 8. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 1942/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2019/266 Løpenr: 1586/2021 Dokument tittel: Kontroll etter tobakkskadeloven 19.02.2021 - Circle K Svalbard Auto AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1813/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3049/2021 | Longyearbyen skole Skole - Innskriving av elev 4. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 1941/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1039 Løpenr: 1580/2021 Dokument tittel: Kontroll av forebyggende smittevern 18.02.2021 - Nuga Sushi http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1812/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3048/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1524 Løpenr: 1585/2021 Dokument tittel: Kontroll av forebyggende smittevern 18.02.2021 - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 1811/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3047/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2018/71 Løpenr: 1581/2021 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.02.2021 - Svalbard Hotell the Vault http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1803/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3046/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2017/781 Løpenr: 1562/2021 Dokument tittel: Skjenkekontroll 20.02.2021 - Galleri Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1801/2021 | Enhet for personal og organisasjon Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Sektorsjef oppvekst og kultur - 1. og 2. gangs utlysning http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46310 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 4769/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3045/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1518 Løpenr: 1561/2021 Dokument tittel: Skjenkekontroll 20.02.2021 - Fruene AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1799/2021 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/58548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3044/2021 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1518 Løpenr: 1551/2021 Dokument tittel: Skjenkekontroll 18.02.2021 - Fruene AS http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/57284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1798/2021 | Enhet for personal og organisasjon