Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 6421/2020 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6392/2020 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6391/2020 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6390/2020 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6389/2020 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6388/2020 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6387/2020 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6243/2020 | Longyearbyen skole Svar - Bestilling av dokument - Herta Grønda fotosamling - politisk behandling av ev deponering til Svalbard Museum? http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grondal - Eva Grøndal | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 9199/2020 | Enhet for personal og organisasjon Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6242/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/701 Løpenr: 7810/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Skjæringa - Utbedring av jordnett AM sender for kringkasting http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 9005/2020 | Enhet for personal og organisasjon Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6241/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/446 Løpenr: 6228/2020 Dokument tittel: Møtereferat - planinitiativ - BA6 Sjøskrenten vest - 22.4.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 8954/2020 | Enhet for personal og organisasjon Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6240/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/599 Løpenr: 6958/2020 Dokument tittel: Kopi: Brev fra SSD til Nork Romsenter: Avtale overtakelse av HS anlegg Svalsat http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 8604/2020 | Enhet for personal og organisasjon Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6239/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/198 Løpenr: 5189/2020 Dokument tittel: Møtereferat - møte SMS og LL fra 16.10.2019 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 8587/2020 | Enhet for personal og organisasjon Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6238/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/698 Løpenr: 7796/2020 Dokument tittel: Tourism Department - Wrong information during our stay in Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 8584/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1000 Løpenr: 7782/2020 Dokument tittel: Tillatelse - Testing av vindmølle 22/1 Sjøskrenten Vei 401.48 - jf svalbardmiljøloven § 58, 3. ledd bokstav a) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 8582/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/903 Løpenr: 5791/2020 Dokument tittel: Asfaltering Svalbard lufthavn. http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 8286/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/661 Løpenr: 7546/2020 Dokument tittel: Spørsmål om lønnsgarantifondet og Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 8285/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/668 Løpenr: 7643/2020 Dokument tittel: Finansiering av Visit Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 8284/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 7671/2020 Dokument tittel: Innsyn i turnover for hver stillingskode i Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/658 Løpenr: 7532/2020 Dokument tittel: Klage på fakturasatser på strøm og manglende fjernvarme på Sjøskrenten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7843/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/195 Løpenr: 7575/2020 Dokument tittel: Forespørsel om møte 17.6.2020 - Presentasjon av idé og vurdering av muligheter for glasshytter ved campingplassen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7842/2020 | Enhet for personal og organisasjon Innsyn i turnover for hver stillingskode i Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Hansen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 7671/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/518 Løpenr: 7353/2020 Dokument tittel: Tilsettingsvedtak - Rekrutteringsak Enhetsleder barn og unge http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7650/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/543 Løpenr: 7280/2020 Dokument tittel: Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Ungdomskoordinator http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7649/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Turnover for hver stillingskode og oversikt over andel fulltid og deltidsansatte i Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/49098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Hansen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 7524/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 7119/2020 Dokument tittel: Henvendelse til lokalstyreleder - Ikke riv skaterampen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7304/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/480 Løpenr: 11223/2019 Dokument tittel: E-poster: Risiko ved bygging nært eksisterende tankanlegg og framdrift på tilbud - Delplan D55 for felt F/N4 Transporten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7299/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/480 Løpenr: 6351/2020 Dokument tittel: Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til delplan D55 for felt F/N4 - Transporten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7298/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/480 Løpenr: 6780/2020 Dokument tittel: D55 Fastsetting av planprogram- siste korrigeringer http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7297/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/480 Løpenr: 4866/2020 Dokument tittel: Møtereferat - nytt planprogram med bolig 24.3.2020 - Transporten http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7296/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/572 Løpenr: 7090/2020 Dokument tittel: Foreløpig tilbakemelding - 22/238 Vei 226.21 - Midlertidig bruksendring fra bolig til produksjonslokale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 7263/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 6917/2020 Dokument tittel: Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om Igangsettingstillatelse: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 7227/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1048 Løpenr: 6988/2020 Dokument tittel: Notat fra SNSK med orientering om Hotellneset til TU 3. juni http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7211/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/601 Løpenr: 6998/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 703 - Nybygg av innendørs skytebane http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7199/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/556 Løpenr: 7059/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Jurist - rådgiver http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7198/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8974/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/517 Løpenr: 6652/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Driftsingeniør fjernvarme http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Borvik | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7076/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Bekreftelse oppsigelse av plass ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8973/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/572 Løpenr: 6671/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett: 22/238 Vei 226.21 - Midlertidig bruksendring fra bolig til produksjonslokale http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6946/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - oppsigelse av plass ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/50214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 8627/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/194 Løpenr: 6679/2020 Dokument tittel: Svar til bemerkninger - Søknad om rammetillatelse: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6945/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7075/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/205 Løpenr: 5833/2020 Dokument tittel: Orientering om vedtak i Teknisk utvalg - om utvikling i "Naust-området" http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 6892/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/202 Løpenr: 6717/2020 Dokument tittel: Anmodning om utsatt frist for innlevering av dokumentasjon: Varsel om tilsyn - 22/1 - Rehabilitering av 6 sentrumsnære taubanebukker http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 6891/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 6767/2020 | Longyearbyen skole SFO - oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 6677/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/571 Løpenr: 6668/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 600 - Gangbru over Longyearelva http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 6863/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1037 Løpenr: 6592/2020 Dokument tittel: Purring: Ber om tilbakemelding på innspill til endringer av forskrift om alkoholordninger for Svalbard - Gebyr for skjenkebevillinger http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 6842/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 6601/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/515 Løpenr: 6682/2020 Dokument tittel: Etterlyser svar: Henvendelse om levering av plusstrøm fra solcelleanlegg http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 6549/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 6614/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 4486/2020 Dokument tittel: Spørsmål til søknadsprosess: 22/605 Vei 500 - Nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 6774/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 6542/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 4486/2020 Dokument tittel: Spørsmål til søknadsprosess: 22/605 Vei 500 - Nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Uhlen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 6614/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 6120/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/182 Løpenr: 6141/2020 Dokument tittel: 22/587, Bolterdalen 2, avslutning av sak om mulig ulovlig bruk av bygning http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 6534/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 6071/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/224 Løpenr: 6307/2020 Dokument tittel: Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger - Koronavrius (covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/48049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 6488/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 6070/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 5894/2020 Dokument tittel: E-poster: Krav i konkursbo - Njord Sail and Cargo ASP [IWOV-Legal.FID3719627] http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6416/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 5793/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/535 Løpenr: 5933/2020 Dokument tittel: Utleie av grunn til nytt deponi for forurensende avfall i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6415/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 5707/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/98 Løpenr: 6086/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse om klimaendringer i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6414/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 5706/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/134 Løpenr: 5785/2020 Dokument tittel: Svar på innsynsbegjæring - Vurdering av min habilitet i boligforvaltningssak.pdf http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6413/2020 | Enhet for personal og organisasjon SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 5351/2020 | Longyearbyen skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 6082/2020 Dokument tittel: Politisk bistand til veterinærmedisinsk hjelp http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6412/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/98 Løpenr: 6119/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse om avfallshåndtering i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6411/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/243 Løpenr: 6107/2020 Dokument tittel: Søknad om oppdatering av tillatelse for Longyear energiverk - reservekraft/spisslast - http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 6410/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 6082/2020 Dokument tittel: Politisk bistand til veterinærmedisinsk hjelp http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 6358/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5085/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 5896/2020 Dokument tittel: Informasjon status - Njord Sail and Cargo ApS under konkurs - CVR: 38713868 - K12115-0001 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 6288/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5084/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 5865/2020 Dokument tittel: Svar på Longyearbyen lokalstyres forslag til politivedtekter i Longyearbyen arealplanområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 6287/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5083/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/535 Løpenr: 5933/2020 Dokument tittel: Utleie av grunn til nytt deponi for forurensende avfall i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 6286/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5082/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/274 Løpenr: 5929/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Biblioteksjef - Longyearbyen folkebibliotek http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 6267/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5081/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2096 Løpenr: 5952/2020 Dokument tittel: Tilbakemelding fra DSB til vedtatt plan: Delplan D39 for Lia og Vannledningsdalen - Del 1 Lia http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 6261/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5080/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 5823/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-1583 analyseperiode 7.-27.4.2020 - Nettprøve drikkevann http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 6197/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5079/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 5896/2020 Dokument tittel: Informasjon status - Njord Sail and Cargo ApS under konkurs - CVR: 38713868 - K12115-0001 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 6196/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5078/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 5894/2020 Dokument tittel: E-poster: Krav i konkursbo - Njord Sail and Cargo ASP [IWOV-Legal.FID3719627] http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 6195/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5077/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 5865/2020 Dokument tittel: Svar på Longyearbyen lokalstyres forslag til politivedtekter i Longyearbyen arealplanområde http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 6194/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5076/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 5895/2020 Dokument tittel: Kvittering fra bobestyrer - Ref: sagsnr. 12620320 - Njord Sail and Cargo ApS under konkurs - CVR: 38713868 - K12115-0001 http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 6193/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5075/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 5823/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-1583 analyseperiode 7.-27.4.2020 - Nettprøve drikkevann http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klart-Vann - Geir Roald Kjærland | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 6038/2020 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/46617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 5074/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 1144/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 969/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-319 analyseperiode 21.1.-31.1.2020 - Nettprøve drikkevann http://innsyn.lokalstyre.no:443/Innsyn/RegistryEntry/Details/47598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klart-Vann - Geir Roald Kjærland | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 6037/2020 | Enhet for personal og organisasjon