1 Valg av medlemmer til ad hoc-utvalg - Revidering av Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene Åpne dokument
2 Særutskrift Revidering av Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene - Oppnevning av ad hoc-utvalg Åpne dokument