1 Klage på vedtak om overtredelsegebyr - oppføring og bruk av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378 Åpne dokument
2 Klage på vedtak 40/19: Ileggelse av overtredelsesgebyr - Oppføring og bruk av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378 Vei 6064.09 Åpne dokument
3 Særutskrift Ileggelse av overtredelsesgebyr - Oppføring og bruk av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378 Vei 6064.09 Åpne dokument
4 Tilleggsinformasjon til bruk av naust som bolig - 22/378 Vei 6064.09 Åpne dokument