1 Korkpenger 2020 - Økonomisk ramme for tildeling Åpne dokument
2 Veiledning til søkere og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea (Korkpenger) Åpne dokument