1 Tilbakemelding til Kontrollutvalget ang Forvaltningsrapport "Saksutredning for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak". Åpne dokument