1 Tilbaketrekking av vedtak om delvis fritak fra driveplikt for taxiløyve pga. koronasituasjonen Åpne dokument