1 Fritak fra politiske verv - Ida Lehn Åpne dokument
2 Søknad om fritak fra politiske verv Åpne dokument