1 Fritak fra politiske verv - Bente Næverdal Åpne dokument
2 Søknad om fritak fra politiske verv Åpne dokument