1 Utskifting av landgangskai for å hindre skade og driftstopp Åpne dokument