1 Høring - Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard Åpne dokument
2 Høring - Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard Åpne dokument
3 Høringsnotat Åpne dokument
4 Vedlegg A Åpne dokument
5 Vedlegg B Åpne dokument
6 Vedlegg C Åpne dokument
7 Vedlegg D Åpne dokument