1 200527 SNSK notat Hotellneset til LL TU 2.6.2020 Åpne dokument