1 Revidering av Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene - Oppnevning av ad hoc-utvalg Åpne dokument