1 Revidering av SFO vedtekter Åpne dokument
2 Vedtekter+for+skolefritidsordningen+Longyearbyen+skole Åpne dokument
3 Forslag reviderte vedtekter SFO - Lonyeabyen skole Åpne dokument