1 Søknad om unntak fra planbestemmelser etter sml. § 58 4. ledd - Naustområdet - 22/381 Åpne dokument
2 Svar på tilbakemelding på om søknaden om dispensasjon opprettholdes: 22/381 Vei 6064.05 - Bruksendring fra naust til bolig Åpne dokument
3 Orientering om vedtak i Teknisk utvalg - om utvikling i "Naust-området" Åpne dokument
4 Særutskrift Utvikling av områdene B/N 6 -13 og B/N 15-18 - Naustområdet Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon fra krav om teknisk forskrift og rekkefølgebestemmelser - 22/381 Vei 6064.05 - Bruksendring fra naust til bolig Åpne dokument