1 Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til vedtatt delplan: Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia - Plan ID D39a Åpne dokument
2 E-post: Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til vedtatt delplan: Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia - Plan ID D39a Åpne dokument