1 Fastsetting av planprogram for delplan D54 nytt avfallsdeponi ved Gruve 3 Åpne dokument
2 D54 Planprogram til fastsetting delplan 54 Nytt avfallsdeponi ved Gruve 3 Åpne dokument
3 D54 sammendrag av uttalelser og kommentarer til nytt planprogram Delplan 54 nytt avfallsdeponi ved Gruve 3 Åpne dokument
4 D54 Samlefil for forhÃ¥ndsuttalelser for planprogram og oppstart planarbeid Åpne dokument
5 D54 Alternative lokasjoner av nytt deponi - Utdrag fra utredningsprogram KU Åpne dokument