1 Offentlig ettersyn - Delplan for Todalen Hytteomr├ąde (PlanID: D44) Åpne dokument
2 D44 Todalen Plankart Åpne dokument
3 Vedlegg Sallir notat_1_2020 Paavirkninger paa fugl Longyearbyen Åpne dokument
4 Innspill ved oppstart av planarbeid 2017 Åpne dokument
5 Temakart A og B Åpne dokument
6 Vedlegg KU Longyearbyen hyttefelt rev 120419 Åpne dokument
7 Vurderingskriterier nye tomter Åpne dokument
8 D44 Planbeskrivelse Åpne dokument
9 D44 Todalen Utfyllende bestemmelser Åpne dokument