1 Søknad om unntak fra høydebestemmelser etter sml 58 4.ledd. Kunstgalleri/møteplass i Sjøområdet. Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon - regulert byggehøyde_til utsending Åpne dokument
3 Fargesatt fasadetegning Åpne dokument
4 Tegning som viser plassering av tomt Åpne dokument
5 Samlet skissepakke Åpne dokument