1 Forslag til områdemodell for sentrum, opparbeidelse av Gågata. Åpne dokument
2 Utkast områdemodell Åpne dokument
3 L-100 Oversiktsplan Åpne dokument
4 L-101 Delplan nord Åpne dokument
5 L-101 Delplan sør Åpne dokument
6 L-201 Snitt Åpne dokument
7 Longyearbyen_beskrivelse til forprosjekt Åpne dokument
8 Kostnadsestimat LYB Rev-01 Åpne dokument