1 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 Åpne dokument
2 Innspill fra Visit Svalbard AS til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument
3 Innspill fra Norges Taxiforbund til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument
4 Kopi: Høring - Retninsglinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument
5 Innspill - Spitzbergen Reisen AS Åpne dokument
6 Ytterligere informasjon om virksomheten - transportløyve Åpne dokument
7 Forslag - Retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument
8 Anmodning om utsatt høringsfrist - Retninsglinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument
9 Innspill fra NHO Transport til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument