1 Valg av meddommere til HÃ¥logaland lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 Åpne dokument
2 Valg av meddommere til HÃ¥Iogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021- 31. desember 2024 Åpne dokument