1 Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2023 Åpne dokument
2 Valg av meddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 Åpne dokument