1 Permisjon fra politiske verv - Liv Mari Schei Åpne dokument
2 Søknad om permisjon fra politiske verv Åpne dokument