1 Tildeling av Tyfusstatuetten 2020 Åpne dokument
2 Statutter, forslagsskjema og oversikt over mottakere av Tyfusstatuetten Åpne dokument