1 Kopi: Søknad om endring av gitt dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 for tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne: 22/280 Vei 307.04 Skjæringa - Revidert forslag til administrasjonsbygg for Telenor Longyearbyen Åpne dokument
2 E-post: Kopi: Søknad om endring av gitt dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 for tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne: 22/280 Vei 307.04 Skjæringa - Revidert forslag til administrasjonsbygg for Telenor Svalbard Åpne dokument