1 Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia (Plan ID: D39a). Endelig vedtak av plan. Åpne dokument
2 Planbeskrivelse Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia Åpne dokument
3 Plankart Lia og Vannlendingsdalen - del 1 Lia Åpne dokument
4 Utfyllende bestemmelser Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia Åpne dokument
5 Vurdering Deling av planomr√•det - Delplan for ¬†Lia og Vannledningsdalen (delplan D39). Åpne dokument
6 Faresoner i Lia Åpne dokument
7 Faresoner Del 1 etter sikring Åpne dokument
8 Rapport Naturverdier D39 Lia og Vannledningsdalen Åpne dokument
9 ROS_analyse Åpne dokument
10 Illustrasjonshefte Sikgringstiltak Lia Åpne dokument
11 Brev fra RA Åpne dokument
12 Mulighetsstudie Spisshus Åpne dokument
13 Eiendommer i Lia Åpne dokument