1 Særutskrift Forlengelse av vedtak om karantenebestemmelser for tilreisende fra fastlandet Åpne dokument