1 Særutskrift Tidsavgrenset fravik fra innkjøpsreglement i Longyearbyen lokalstyre for å bidra til opprettholdelse av lokalt næringsliv Åpne dokument