1 Særutskrift Søknad om delvis fritak fra driveplikt for taxiløyve pga. koronasituasjonen - AU 20.3.2020 Åpne dokument