1 Særutskrift Presisering av vedtak om utvidet karantenebestemmelser for tilreisende fra fastlandet Åpne dokument