1 Overføring investeringsbudsjett 2019 til 2020 Åpne dokument