1 Søknad om delvis fritak fra driveplikt for taxiløyve pga. koronasituasjonen Åpne dokument