1 Særutskrift Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet Åpne dokument