1 Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet Åpne dokument
2 Uttalelse fra Longyearbyen sykehus Åpne dokument
3 Utvidet karantenebestemmelser for tilreisende Åpne dokument