1 Oppfølging av Innovasjons- og næringsstrategien - prioritering av tildelte midler Åpne dokument