1 Intensjonsavtale mellom Svalbard folkehøyskole og Lokalstyre Åpne dokument
2 kart BA6 Åpne dokument
3 200205_Intensjonsavtale delplan sjøskrenten Åpne dokument