1 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Saksutredninger for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak" Åpne dokument
2 Kontrollutvalgsak 06/20 - Forvaltningsrevisjonsrapport saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak Åpne dokument
3 Longyearbyen sak 06-20 - rapport saksbeh og oppfølging Åpne dokument
4 Forvaltningsrevisjon - Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak Åpne dokument
5 Uttalelse fra administrasjonssjefen vedrørende "Forvaltningsrevisjon - Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak" Åpne dokument