1 Tjenesteutsetting - drift av varme, vann og avløp i Longyearbyen Åpne dokument