1 1109 - Samlet barnehagetilbud: Beslutningspunkt 1 - videreføring av prosjekt Åpne dokument
2 Vedlegg 1 Notat om forutsetninger ARK Åpne dokument
3 Vedlegg 2 Skisseprosjekt mulighetsstudie - Et samlet barnehagetilbud i Longyearbyen 10.01.2020_compressed Åpne dokument
4 Vedlegg 3 Planløsning alternativ D 07.01.2019 Åpne dokument
5 Vedlegg 4 LAY_LARK_1-500- Åpne dokument
6 Vedlegg 8 Foreslått fremdriftsplan 10.01.2020 Åpne dokument
7 Vedlegg 9 Usikkerhetsanalyse Samlokalisering av Barnehager i Longyearbyen Åpne dokument