1 Delegasjonsreglement for Longyearbyen lokalstyre 2020-2024 - Politisk Åpne dokument
2 Forslag nytt politisk delegasjonsreglement - vedtatt av lokalstyret XX.XX Åpne dokument
3 Særutskrift - MNU-sak PS 2/20 Forslag til delegasjonsreglement for miljø- og næringsutvalget Åpne dokument