1 Vedtak om offentlig ettersyn. Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia. Plan ID: D39a. Åpne dokument
2 Planbeskrivelse Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia Åpne dokument
3 Plankart Åpne dokument
4 Utfyllende bestemmelser Åpne dokument
5 Vurdering: Deling av planomr√•det - Delplan for ¬†Lia og Vannledningsdalen (delplan D39). Åpne dokument
6 Illustrasjonshefte Sikgringstiltak Lia Åpne dokument
7 Mulighetsstudie ny bebyggelse Åpne dokument
8 Faresoner i Lia Åpne dokument
9 Faresoner Del 1 etter sikring Åpne dokument
10 Rapport Naturverdier D39 Lia og Vannledningsdalen Åpne dokument
11 ROS_analyse Åpne dokument
12 Brev fra RA Åpne dokument
13 Eiendommer i Lia Åpne dokument