1 Revisjon av byggeforskriften for Longyearbyen - oppstart og prosess Åpne dokument
2 Byggeforskriften for Longyearbyen - Tidsplan for revisjon fase 1. Oppfølging etter møter mellom LL og Justisdepartementet Åpne dokument
3 Tidsplan revisjon fase 1 - Byggeforskriften for Longyearbyen Åpne dokument