1 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 Åpne dokument
2 Innspill retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 - Svalbard Buss og Taxi AS Åpne dokument
3 Innspill til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 - Spitzbergen Reisen AS Åpne dokument
4 Innspill til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 - Spitsbergen Buss AS Åpne dokument
5 Innspill til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 - Spitzbergen Adventures AS Åpne dokument
6 Innspill til transportløyve II - Retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 - Svalbad Wildlife Expeditions AS Åpne dokument
7 Innspill - Retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 - Basecamp Explorer Spitsbergen AS Åpne dokument
8 Innspill - Retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 - Pole Position Logistics Åpne dokument
9 Innspill fra Svalbard busservice - brev fra Norges Taxiforbund Åpne dokument
10 Innspill fra Svalbard busservice - brev fra Norges Taxiforbund Åpne dokument
11 Høring - Retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Åpne dokument