1 Politivedtekter for Longyearbyen lokalstyre legges ut på høring Åpne dokument
2 Rundskriv - Mal for normalpolitivedtekter med veiledning Åpne dokument
3 Forslag til Politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde Åpne dokument