1 Svar på søknad om unntak fra krav om delplan på Hotellneset sml § 58, 4. ledd Åpne dokument
2 E-post: Svar på søknad om unntak fra krav om delplan på Hotellneset sml § 58, 4. ledd Åpne dokument