1 Tildeling av Korkpenger for 2019 Åpne dokument
2 Korkpenger 2019 - Administrasjonssjefens anbefaling Åpne dokument
3 Veiledning og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea (Korkpenger) Åpne dokument