eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Lokalstyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 16 20200616 16.06.2020 19:00 Næringsbygget, 3. etasje Newtontoppen Lokalstyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302020 PS 30/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Særutskrift - AU-sak PS 53/20 Styremedlem i Svalbard Folkehøgskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS322020 PS 32/2020 Årsregnskap 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Årsberetning 2019 - Longyearbyen lokalstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Finansforvaltningsrapport 1. tertial 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Tertialrapport per 1. tertial 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Økonomiske handlingsregler/måltall for Longyearbyen lokalstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Longyearbyen lokalstyre og ny økonomisk hverdag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Etablering av nytt deponi for lettere forurensede masser og avfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Høring - Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Utbyggingsavtale - Delplan D41 Samskipnaden - felt B/N/F5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Utskifting av landgangskai for å hindre skade og driftstopp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Revidering av Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene - Oppnevning av ad hoc-utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Politivedtekter for Longyearbyen arelplanområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Listestøtte til politiske partier 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen Svalbardposten - Dagny Valaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Permisjon fra politiske verv - Liv Mari Schei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Fritak fra politiske verv - Bente Næverdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Behandling forprosjekt - BP 2 - Ny miljøstasjon på Hotellneset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll