eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Lokalstyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 14 20200414 14.04.2020 19:00 Næringsbygget/Teams Lokalstyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112020 PS 11/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Særutskrift Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22020 RS 2/2020 Særutskrift Stenging av skolen i forbindelse med Covid-19 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32020 RS 3/2020 Særutskrift Søknad om delvis fritak fra driveplikt for taxiløyve pga. koronasituasjonen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42020 RS 4/2020 Særutskrift Presisering av vedtak om utvidet karantenebestemmelser for tilreisende fra fastlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS52020 RS 5/2020 Særutskrift Tidsavgrenset fravik fra innkjøpsreglement i Longyearbyen lokalstyre for å bidra til opprettholdelse av lokalt næringsliv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS62020 RS 6/2020 Særutskrift Forlengelse av vedtak om karantenebestemmelser for tilreisende fra fastlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72020 RS 7/2020 Særutskrift Delegasjon til administrasjonssjefen - forskrift om tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132020 PS 13/2020 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Saksutredninger for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak" Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Finansforvaltningsrapport pr. 31.12.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Oppfølging av Innovasjons- og næringsstrategien - prioritering av tildelte midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Overføring investeringsbudsjett 2019 til 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Suppleringsvalg av varamedlemmer til forliksrådet fram til 31.12.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Mulige oppdrag og arbeid som kan settes ut til lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll