eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/858 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behov for bruk av Longyearbyen lokalstyre sine lokaler - Svalbard folkehøgskole   her
2017/1990 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale skilt og formidling i Longyearbyen   her
2017/1519 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av representant og vararepresentant til styret i Stiftelsen Svalbard Museum   her
2019/367 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-19.11.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/942 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning - 6,-20.12.2019 - ***** ***** *****   her
2016/1379 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 25.-26.11.2019 - ***** ***** *****   her
2019/938 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/283 20191106 06.11.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass *****   her
2019/938 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/283 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass 2019-2010- ***** ***** ***** *****   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/843 Løpenr: 9653/2019 Dokument tittel: Referat forhåndskonferane ombygging av deler av næringsseksjon til boligseksjon Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/830 Løpenr: 8818/2019 Dokument tittel: Svar - melding om virksomhet - 22/1 - utplassering av 5 snøsensorer i fjellsidene i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/272 Løpenr: 9049/2019 Dokument tittel: Særutskrift Politiske føringer for prioriteringer av tilsyn for byggesaker og for oppfølging av ulovligheter Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/962 Løpenr: 8970/2019 Dokument tittel: Ferdigattest for ombygging av Svalbard Globale frøhvelv - 22/589. Vei 705.1 Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/859 Løpenr: 9085/2019 Dokument tittel: Referat fra medbestemmelsesmøte 11.10.2019 Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/304 Løpenr: 9168/2019 Dokument tittel: Svar på spørsmål - Sightseeing med våre minibusser Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/72 Løpenr: 9207/2019 Dokument tittel: 22/362 mfl. Avvisning av byggesøkand om rammetilaltelse for bruksendring av naust til helårsbolig. Vei 6062.04 og Vei 3062.03 Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8758/2019 Dokument tittel: Forprosjekt - Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1770 Løpenr: 9353/2019 Dokument tittel: Avslutning av tilsyn - fortsatt gjenstående avvik i Longyearbyen lokalstyre Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/301 Løpenr: 9480/2019 Dokument tittel: Redegjørelse for deponibehov i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/896 Løpenr: 9521/2019 Dokument tittel: Bekymringsmelding: Trafikksikkerhet - Veikryss Vei 232, Vei 229 og Hilmar Rekstens vei Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/405 Løpenr: 6858/2019 Dokument tittel: Beregning av skredfaktor for veinettet i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/4 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/894 Løpenr: 9516/2019 Dokument tittel: Svar på ROS-analyser - Longyearbyen Miljøstasjon Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/916 20191105 05.11.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 5.11.2019: Grønn i alle perioder Skred - Andrea Taurisano   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/72 20191105 05.11.2019 Utgående brev Forespørsel ang. utsatt klagefrist. 22/364 mf.l Basecamp - Trude Mørkvedt   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/283 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass *****   her
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev SFO - Endring av oppholdstid - Oda Sofienlund Olsen Marita Sofienlund olsen   her
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev SFO - Endring av oppholdstid - Odin Myhren Mona Kristin Myhren   her
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev SFO - Endring av oppholdstid - Vebjørn Lutnæs Gunhild Lutnæs   her
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev SFO - Oppsigelse av plass - Balder Fredheim Kristin Solberg Fredheim   her
2019/936 20191105 05.11.2019 Utgående brev Ber om uttalelse til søknad om kjøp av alkohol - Julebord LNS Spitsbergen AS SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO plass - Elliot Sixten Salter Cato Salter   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/76 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om veigebyr Aleksander Olsen   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2016/1355 20191105 05.11.2019 Utgående brev Rapport etter kartlegging STAS ***** ***** ***** *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/853 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2016/1518 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avvik på skjenkekontroll 24.10.2019 lukkes Fruene   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2016/1770 20191105 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Avvik TQM 17659 lukket - Løses ved bruk av interne ressurser   her
2019/892 20191105 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innspill fra Prosjektstab til reglement for offentlig anskaffelse   her
2018/307 20191105 05.11.2019 Inngående brev B14/15 Gruvedalen - Infrastruktur og utomhus - Søknad om ferdigattest med vedlegg - Ikke komplett autovern Lns - Arne Gunhildberget   her
2019/189 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Kulturhuset og Rabalder kulturcafe - Telenors julekonsert 5.12.2019 Hurtigruten Svalbard   her
2019/52 20191105 05.11.2019 Inngående brev Undersøkelse om produksjonsindeks industri og omsettingsstatistikk industri med rapporteringsfrist 15.10.2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2018/1023 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-19.12.2019 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/209 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-10.1.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1295 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 25.-26.11.2019 - ***** ***** *****   her
2019/29 20191105 05.11.2019 Inngående brev Prøve ID 2019-5424 analyseperiode 16.-5.11.2019 - Vann fra renseanlegg Oddberg - Kjemilab   her
2019/29 20191105 05.11.2019 Inngående brev Prøve ID 2019-5729 analyseperiode 5.11.2019 - Longyearbyen ledningsnett Oddberg - Kjemilab   her
2019/702 20191105 05.11.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019-2020 ***** ***** *****   her
2018/581 20191105 05.11.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019-2020 ***** ***** *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/852 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1322 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-10.1.2020 - ***** ***** ***** *****   her