eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/904 20200917 17.09.2020 Inngående brev Trekker søknad om skjenkebevilling korkonsert med Tundradundrene karoline setten wingsternes   her
2019/413 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 for tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne, id 160299-01 Den gamle arresten og vedtaksfredet kulturminne id 87889 - 22/409 Vei 305.02 - Refundamentering av bygg Sysselmannen på Svalbard   her
2020/1 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 10710/2020 Dokument tittel: Innspill fra Svalbard Adventures AS, Hurtigruten AS, Visit Svalbard AS og Coop Svalbard SA til høring - Områdemodell for gågata Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10683/2020 Dokument tittel: Svar på brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1111 Løpenr: 10681/2020 Dokument tittel: Tilbakemelding om levekårsstatistikk for Svalbard - Svalbardstatistikk 2019 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 10677/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-3908 analyseperiode 3.-10.9.2020 - Bassengvann Svalbardhallen Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2017/702 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Foreløpig tilbakemelding - utomhusplan telenor, gnr 22, bnr 280, Skjæringa - Nytt administrasjonsbygg Astrid Hedvig Thorbjørnsen   her
2020/632 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fritak fra politiske verv - Bente Næverdal   her
2020/754 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Tjenestebevis - ***** ***** *****   her
2017/168 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Sluttsamtale - ***** ***** *****   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag turbinrevisjon 2021/22   her
2020/532 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Permisjon fra politiske verv - Liv Mari Schei Liv Mari Schei   her
2020/609 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bestilling av arbeider og nedgraving av kabler - Sommeraksjon 2020 SPITSBERGEN MASKIN Kai Edgar Trædal   her
2020/933 20200917 17.09.2020 Utgående brev Signert kvittering på mottak av forkynning: Tildeling av midler til andre trossamfunn - Nordiske folkekirker i Norge Domstol - Håkon Pedersen   her
2020/839 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Fritak fra politiske verv - Pål Berg Pål Berg   her
2020/632 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Fritak fra politiske verv - Bente Næverdal Bente Næverdal   her
2020/521 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen Svalbardposten - Dagny Valaker Dagny Irene Valaker   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud - Turbinrevisjon 2021-2022 *****   her
2018/595 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 7.-8.10.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud - Turbinrevisjon 2021-2022 *****   her
2020/684 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kjøretillatelse og tillatelse til publisering - ***** ***** ***** *****   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bestilling: Fundamentering og ramme for nettstasjoner LD19 og LD20 - Utbygging av studentboliger Elvesletta Sør Consto Svalbard AS - Are Bøe   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud på kabelfremføring - Utbygging av studentboliger Elvesletta Anleggsdrift AS   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prekvalifisering turbinrevisjon 2021/22 Hoerbiger   her
2020/931 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Tilskudd til lokale kinotiltak Norsk filminstitutt   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud - Turbinrevisjon 2021-2022 *****   her
2020/933 20200917 17.09.2020 Inngående brev Informasjon til prosesskriv med prosessvarsel: Forkynning til samtlige kommuner/fylker - Tildeling av midler til andre trossamfunn - Nordiske folkekirker i Norge Domstol - Håkon Pedersen   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-poster: Bestilling av arbeider - Fundamentering og ramme for nettstasjoner LD19 og LD20 - Utbygging av studentboliger Elvesletta Sør Consto Svalbard AS - Are Bøe   her
2018/794 20200917 17.09.2020 Utgående brev Referat befaring 2020.09.15 - trase for fjernvarmen COOP SVALBARD SA   her
2020/922 20200917 17.09.2020 Utgående brev Referat fra byggherremøte 01 15.9.2020 - 6116 Ny Miljøstasjon CONSTO SVALBARD AS   her
2020/623 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Fritak fra politiske verv - Ida Lehn Ida Lehn   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bestilling av arbeider: Kabelgrøfter 22/657, 22/658 og 22/660 - Utbygging av studentboliger Elvesletta Sør LNS Spitsbergen AS - Arne Gunhildberget   her
2019/460 20200917 17.09.2020 Utgående brev 1/1/2 - Diabas - Oversendelse av tinglyste dokumenter Ole Imerslund Reistad   her
2020/931 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til lokale kinotiltak NORSK FILMINSTITUTT   her
2020/609 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bestilling av arbeider: Tiltaksliste - Sommeraksjon 2020 LNS SPITSBERGEN AS   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Utgående brev Uenighet om vilkår i tilbud - Utbygging av studentboliger Elvesletta Sør *****   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fundamentering og ramme for nettstasjoner LD19 og LD20 - Utbygging av studentboliger Elvesletta Sør Consto Svalbard AS - Are Bøe   her
2020/108 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bestilling av gravearbeider Vei 238.29 Svalbard Bygg AS - Trond Håvelsrud   her
2020/893 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prekvalifisering turbinrevisjon 2021/22 Siemens   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prekvalifisering turbinrevisjon 2021/22 Sulzer   her
2020/29 20200917 17.09.2020 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** *****   her
2018/595 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.9.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/930 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie - NPHIVF *****   her
2020/929 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kurs - Høring nytt Europakart Departementet   her
2020/924 20200917 17.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende smittetiltak - Stationen, Karlsberger Pub og Gruvelageret Helfrids AS, Stationen - Kristin Mork   her
2020/933 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel: Forkynning til samtlige kommuner/fylker - Tildeling av midler til andre trossamfunn - Nordiske folkekirker i Norge Domstol - Håkon Pedersen   her
2019/623 20200917 17.09.2020 Inngående brev Personalmappe - Referat fra avklaringsmøte med ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1313 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 7.-9.10.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/838 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her
2020/532 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Permisjon fra politiske verv - Liv Mari Schei   her
2020/839 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fritak fra politiske verv - Pål Berg   her
2020/623 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fritak fra politiske verv - Ida Lehn   her
2016/1650 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Sluttsamtale - ***** ***** *****   her
2020/499 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon - Ny plassering - 22/669 Vei 101.01A og Vei 101.01B Nybyen - Skiltstasjon LINK ARKITEKTUR AS   her
2020/783 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål og svar til konkurransegrunnlag turbinrevisjon 2021/22   her
2020/521 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen Svalbardposten - Dagny Valaker   her
2020/1 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10593/2020 Dokument tittel: Godkjenning av fargesetting ny miljøstasjon - vei 227.01 - Hotellneset Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/1 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10583/2020 Dokument tittel: Fargesetting ny miljøstasjon oppdaterte illustrasjoner - 4 alternativer Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/1 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/921 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Stillingsutlysning Lærer i norsk og spansk, ungdomstrinn Longyearbyen skole   her
2020/126 20200916 16.09.2020 Utgående brev Driftsmøte / Mandagspraten 14.9.2020 - Elforsyning - JM Hansen J.M. Hansen - Tor-Arne Iversen   her
2016/1368 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-21.-9.2020 - ***** ***** *****   her
2020/651 20200916 16.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling for enkeltanledning - Telt utenfor Lompensenteret - Smak Svalbard festival 7.10 - 11.10.2020 KARLSBERGER PUB AS   her
2020/247 20200916 16.09.2020 Utgående brev Endelig rapportering - Tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronapandemien JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/885 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tildeling - Tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie *****   her
2019/887 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 14.-16.10.2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/659 20200916 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding - 22/1 Parkering sør for Lompensenteret - Festivaltelt for Smak Svalbard 2020 SVALBARD EXPLORER AS   her
2020/907 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tildeling - Tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie *****   her
2020/123 20200916 16.09.2020 Utgående brev Energimålere i alle undersentraler - byggemøte 11.09.2020 revidert etter innspill fra Assemblin ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2016/1249 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18. -22.9.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2018/1084 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 29.9-6.10.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/123 20200916 16.09.2020 Utgående brev Energimålere i alle undersentraler - byggemøte 11.09.2020 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2020/247 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedrørende punkt 5 - Intern kontroll i oppdragsbrev: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/551 20200916 16.09.2020 Utgående brev Sanitærabonnement - Søknad om nytt abonnement 22/1 Vei 227.01 Hotellneset - Miljøstasjon NORCONSULT AS   her
2020/636 20200916 16.09.2020 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - 22/531 Bolterdalen - Nybygg hundegård og røkterbolig Torstein Salte Kallelid   her
2020/904 20200916 16.09.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 eller Gruve 7 - Konsert med Tundradundrene 9.10.2020 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2020/915 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-21.9.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2016/1381 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 23.-28.9.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/916 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tildeling - tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie *****   her
2020/924 20200916 16.09.2020 Utgående brev Krav til smittetiltak ved alkoholservering GREEN DOG SVALBARD AS m.fl.   her
2016/1189 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-21.9.2020 - ***** ***** *****   her
2020/269 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 5.-9.10.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2016/1399 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-21.9.2020 - ***** ***** *****   her
2020/734 20200916 16.09.2020 Utgående brev Trukket *****   her
2020/840 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 29.9-6.10.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2016/1368 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 1.-9.10.2020 - ***** ***** *****   her
2020/912 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tildeling - Tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie *****   her
2017/1814 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbudsbrev og arbeidsavtale - 50 % fast stilling *****   her
2020/262 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-22.9.2020 - ***** ***** *****   her
2018/814 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-29.9.2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1233 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-21.9.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/738 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Fasadeendring bolig. 22/103 Vei 238.19A LONGYEARBYEN BUSS & TAXI AS   her
2020/892 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tildeling - Tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie *****   her
2020/926 20200916 16.09.2020 Utgående brev 20/1/1 - Kapp Laila - Flytting av grunnleiepunkt Svenn Are Johansen   her
2018/1023 20200916 16.09.2020 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 22.-23.9.2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/896 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ettersendig av dokumentasjon, supplerende dokumenter - 22/579 Vei 701 Platåfjellet, etablering av nye adkomstveier LNS Spistbergen AS   her
2020/925 20200916 16.09.2020 Inngående brev Takkebrev fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité til Lokalstyret Stortingets utenriks- og forsvarskomité   her
2020/926 20200916 16.09.2020 Inngående brev 20/1/1 - Kapp Laila - Flytting av grunnleiepunkt Svenn Are Johansen   her