eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/305 20190715 15.07.2019 Inngående brev Svar på bekreftelse på mottatt oppsigelse av SFO Gustav Todal fra 22. februar 2019 Ina Wikborg Todal   her
2017/2315 20190715 15.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra vernerunde avfallsanlegget høst 2018   her
2019/615 20190715 15.07.2019 Utgående brev Aksept av tilbud - Office 365 REWIRED AS   her
2016/1340 20190715 15.07.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2019/615 20190715 15.07.2019 Internt notat uten oppfølging Valg av leverandør - Office 365 Hege Walør Fagertun   her
2019/184 20190715 15.07.2019 Inngående brev Miljøkartleggingsrapporter Multiconsult 2019 - Sanering boliger Lia Vei 222.01E, 222.01F, 222.05, 222.07, 222.09, 222.11, 222.13, 222.15, 222.17, 224.10, 224.12, 226.10, 226.12, 226.31, 226.33, 226.23, 226.25, 226.27, 226.29, 226.35 og 226.,39, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2019/617 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad om feltarbeid - RIS-ID 11309 - The Svalbard decomposition map: Identifying drivers of litter decomposition across the archipelago Sysselmannen på Svalbard   her
2019/317 20190715 15.07.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema - Fratredelse fra stilling 12.7.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2017/925 20190715 15.07.2019 Inngående brev Kopi: Signert avtale mellom NVE og LNS Spitsbergen AS - Utførelse av flom- og erosjonssikring i Longyearelva 2019 LNS Spitsbergen AS - Arne Gunhildberget   her
2017/925 20190715 15.07.2019 Inngående brev Fremdriftsplan flomsikring av Longyearelva 2019 LNS Spitsbergen AS - Arne Gunhildberget   her
2017/2250 20190715 15.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra vernerunde vannbehandlingsanlegget 2018   her
2016/1061 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om igangsettingstillatelse: 22/99 Næringsbygget - Utomhusområde fase 1 LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/222 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker nei til skoleplass videregående avdeling 2019-2020 BA - ***** ***** ***** *****   her
2018/371 20190715 15.07.2019 Inngående brev Signert kontrakt mellom Longyearbyen lokalstyre og LNS Spitsbergen AS - Prosjekt 6047-1 - Avslutning av deponi Adventdalen LNS SPITSBERGEN AS   her
2018/1110 20190715 15.07.2019 Utgående brev Forespørsel om tilbud på graving til miljøprøver uke 35 - 6042 Miljøstasjon Spitsbergen Maskin - Kai Trædal   her
2017/1907 20190713 13.07.2019 Inngående brev E-poster: Forespørsel fra Multiconsult: Mulighet for mottak av knust betong til vollbygging - Skredsikring Multiconsult - Trond Haug   her
2019/576 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/615 20190712 12.07.2019 Utgående brev Forespørsel om tilbud - Office 365 i Longyearbyen lokalstyre Rewired - Christian Seneger   her
2019/615 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Beslutningsnotat Office 365 fra fagansvarlig IKT   her
2019/616 20190712 12.07.2019 Inngående brev Informasjon om tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2018/1077 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rapport fra branntilsyn Svalbard Hotell, november 2018 Svalbard adventure group drift AS   her
2019/82 20190712 12.07.2019 Inngående brev Sluttutbetaling: Prosjekt 19/4 - Søppeltokt og mikroplast i havet SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/77 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling for enkeltanledning - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 19.9.2019 Frost Spitsbergen   her
2019/505 20190712 12.07.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Simon Walør Sagerup HEGE FAGERTUN   her
2018/971 20190712 12.07.2019 Utgående brev Statsbudsjettet 2020: Innspill fra Longyearbyen lokalstyre - Anskaffelse av batteripark tilknyttet Longyear energiverk JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2019/505 20190712 12.07.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Noah Johannessen ELISABETH JOHANNESSEN   her
2019/615 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppsummering etter workshop og tilbud - Office 365 Rewired - Gullik Gjertsen   her
2016/1061 20190711 11.07.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om ilegging av overtredelsesgebyr for oppstart av anleggsarbeid utenfor Næringsbygget 22/99 Longyearbyen lokalstyre v/Eiendom   her
2019/101 20190711 11.07.2019 Inngående brev Nabovarsel - 22/495 Nybygg Vei 619.01 RAMBØLL NORGE AS   her
2019/482 20190711 11.07.2019 Utgående brev Informasjon om ny driftsavtale på vei og anlegg i Longyearbyen - Lyses ut høst/vinter 2019 Ulike anleggsfirma   her
2019/598 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar - melding om virksomhet - 22/1 Gruvedalselva/Steintippdalselva - Dosing av masser i elveløp Longyearbyen lokalstyre v/ enhet for tekniske tjenester   her
2018/581 20190711 11.07.2019 Inngående brev Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/566 20190711 11.07.2019 Utgående brev Utkast 4 til samarbeidsavtale mellom Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre - Skiltprosjekt VisitsSvalbard - Trine Krystad m.fl.   her
2019/602 20190711 11.07.2019 Inngående brev Svar - Melding om virksomhet - 22/1 Vei 400 - Lavo for Kullungen barnehage Enhet for plan og utvikling   her
2019/563 20190711 11.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Tillatelse til feltarbeid - RiS-ID 11288 Unstable rock slopes in the arctic Norges geologiske undersøkelse   her
2019/576 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/371 20190711 11.07.2019 Utgående brev 6047-1 - Referat fra kontraktsmøte 11.7.2019 - Stabilisering av deponi Adventdalen LNS - Arne Gunhildberget   her
2016/1613 20190711 11.07.2019 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.04.04 Knut Flå   her
2019/77 20190711 11.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 19.9.2019 Sysselmannen på Svalbard   her
2019/613 20190711 11.07.2019 Inngående brev Forhåndsvarsel om ilegging av overtredelsesgebyr for oppstart av anleggsarbeid - 22/99 Næringsbygget Enhet for plan og utvikling   her
2019/614 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi: Forhåndsvarsel om ilegging av overtredelsesgebyr for oppstart av anleggsarbeid - 22/99 Næringsbygget Enhet for plan og utvikling   her
2019/597 20190711 11.07.2019 Inngående brev Svar - Melding om virksomhet - 22/1 Gruvedalselva/Steintippdalselva - Dosing av masser i elveløp Enhet for plan og utvikling   her
2019/566 20190711 11.07.2019 Inngående brev E-poster: Avtale om sum og avgrenset oppad - Skiltprosjekt Visitsvalbard - Trine Krystad   her
2019/59 20190711 11.07.2019 Inngående brev Takker nei til skoleplass videregående avdeling 2019-2020 Vg1 ST - ***** ***** ***** *****   her
2019/603 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar - Melding om virksomhet - 22/1 Vei 400 - Lavo for Kullungen barnehage Kullungen Barnehage   her
2019/610 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om feltarbeid - RIS-ID 11084 - Low-temperature polar microalgae for biomass production University of South Bohemia   her
2018/791 20190710 10.07.2019 Utgående brev Referat ungdomsrådsmøte 7/2019 Elias Hagebø m.fl.   her
2018/1056 20190710 10.07.2019 Inngående brev Svar på klage i standpunktkarakter i faget ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/82 20190710 10.07.2019 Inngående brev Rapport og kvittering for levert rapport: Prosjekt 19/4 - Søppeltokt og mikroplast i havet MILJØDIREKTORATET   her
2016/990 20190710 10.07.2019 Utgående brev Refusjon av barnevernutgifter for 4. kvartal 2018 FYLKESMANNEN I TROMS   her
2017/2344 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Boligbygg D-, E og F i Gruvedalen 22/684 og 22/687 RAM ARKITEKTUR AS   her
2017/2345 20190710 10.07.2019 Utgående brev Anmodning om besøk hos justiskomiteen av Longyearbyen lokalstyre Justiskomiteen på Stortinget   her
2017/38 20190710 10.07.2019 Utgående brev Nasjonal kontantstøtterapportering - rapportering november 2018 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø Postboks 608 9811 Vadsø   her
2019/608 20190710 10.07.2019 Inngående brev Svar på klage i standpunktkarakter i faget ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/4 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/299 Løpenr: 6374/2019 Dokument tittel: Foreløpig svar på klagen - Elvesletta sør Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2016/1215 20190709 09.07.2019 Inngående brev Kopi: Svar på klage på standpunktkarakter ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/610 20190709 09.07.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad om feltarbeid - RIS-ID 11084 - Low-temperature polar microalgae for biomass production SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/37 20190709 09.07.2019 Inngående brev Forespørsel om autografen til lokalstyreleder Trinidad Falalimpa   her
2018/1110 20190709 09.07.2019 Internt notat uten oppfølging 6042 Miljøtasjon- Godkjennelse av rom- og funksjonsprogram. Rønneberg, Mikael   her
2019/502 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 22/495 Vei 619 Svalbard lufthavn - Nytt sandlager RAMBØLL NORGE AS   her
2019/459 20190709 09.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument: 24/1 Deltaneset - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig STATENS KARTVERK   her
2019/374 20190709 09.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument: 12/1 Vintergata i Svea - Opprettelse av grunnleiepunkt STATENS KARTVERK   her
2018/307 20190709 09.07.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse del 2- av infrastruktur for Gruvedalen - 22/684 og 22/687 RAMBØLL NORGE AS   her
2018/932 20190709 09.07.2019 Inngående brev Etterlyser svar: Innhenting av eiendomsopplysninger - 22/630/31 Vei 505.05 EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS   her
2018/156 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar til administrativ nummerinndeling på Svalbard KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET m.fl.   her
2016/1561 20190709 09.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på tilskudd til videreutdanning *****   her
2018/536 20190709 09.07.2019 Utgående brev Referat driftsmøte VA02 - 08.06.2018 Assemblin - Jon Bautz   her
2018/313 20190709 09.07.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om støtte til videreutdanning (nytt svar) *****   her
2018/717 20190709 09.07.2019 Internt notat Tilbakeføring av midler til Korkpengefondet - Ubenyttede tildelinger 2012-2015 Svein Olav Ween   her
2018/621 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oversendelse til behandling STATENS KARTVERK   her
2018/852 20190709 09.07.2019 Internt notat uten oppfølging Valg av entreprenør modulbygg - Innstilling - Midlertidig barnehage - Prosjektnummer 6113 Jo Gytri   her
2018/830 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oversendelse til behandling - 22/157 - Seksjonering av eiendom STATENS KARTVERK   her
2018/951 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oversendelse til behandling - Opprettelse av festepunkt - 12/1/3 STATENS KARTVERK   her
2019/149 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev - godkjenning av leke- og oppholdsareal i midlertidig avdeling - Polarflokken barnehage Polarflokken barnehage - Trine Berntsen   her
2019/280 20190709 09.07.2019 Internt notat Vurdering Framsikt/Arena etter web-demonstrasjon Lene Bremerthun   her
2018/1153 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på forurenset grunn i Longyearbyen planområde KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2019/21 20190709 09.07.2019 Utgående brev Inngåelse av opsjon av driftskontrakt vei og offentlige plasser i Longyearbyen LNS SPITSBERGEN AS   her
2017/14 20190709 09.07.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte med Statped 7.5.2019 - ***** ***** *****   her
2016/1570 20190709 09.07.2019 Utgående brev Referat fra møte med HTV 26.6.2019 Fagforbundet - Grete Bossart m.fl.   her
2018/784 20190708 08.07.2019 Inngående brev Svar: Rammeavtale for kjøp av overnatting og bespisning til Longyearbyen lokalstyre, endringsavtale og innløsning av opsjon i kontrakt av 01.05.2016 Hurtigrutensvalbard - Anika Paust   her
2019/4 20190708 08.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/578 Løpenr: 6344/2019 Dokument tittel: Kopi: Svar på utfordringer i forbindelse med cruisebåttrafikken til Svalbard Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2018/784 20190708 08.07.2019 Utgående brev Rammeavtale for kjøp av overnatting og bespisning til Longyearbyen lokalstyre, endringsavtale og innløsning av opsjon i kontrakt av 01.05.2016 HURTIGRUTEN SVALBARD AS   her
2018/567 20190708 08.07.2019 Inngående brev Svar på anmodning om omgjøring av vedtak av Fylkesmannen i Troms og Finnmark KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2016/1345 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** ***** *****   her
2019/606 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** *****   her
2019/576 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/389 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her
2016/1572 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/59 20190708 08.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på skoleplass videregående avdeling 2019-2020 Vg1 ST - ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1574 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** *****   her
2016/1622 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her
2016/1623 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her
2016/1624 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** *****   her
2019/609 20190708 08.07.2019 Utgående brev Søknad om OU-midler 2019 - Lederutvikling Longyearbyen skole KS-KONSULENT AS   her
2019/609 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kvittering for levert søknad OU-midler 2019 - Lederutvikling Longyearbyen skole KS-KONSULENT AS   her
2019/605 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 22/653 Bolterhaugsdalen - Oppføring av guideboliger NORDNORSK BYGGEKONTROLL AS   her
2019/61 20190708 08.07.2019 Inngående brev 22/401 og 22/346 - Grave/boremelding avløpskum Sjøskrenten Spitsbergen maskin   her
2018/1070 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her
2018/1056 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** *****   her
2019/608 20190708 08.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for videregående opplæring - ***** ***** *****   her